ReSTEAM stresshåndtering

ReSTEAM samler alle de vigtige komponenter i stress-behandling og stress-forebyggelse.

ReSTEAM står for Regulering af Sanser, Tanker, Emotioner og Adfærd – Metakognitiv og Mindfuldt.

  • Regulering: Når medarbejderne først er blevet stresset, er det vigtigt at de lærer nogle metoder og redskaber til at kunne regulere deres følelser, tanker, og fysiske stress-symptomer, så de kan genvinde fodfæstet og skabe et overblik.
  • Sanser: Kroppens fem sanser er den vigtigste kilde til at mærke, hvordan man har det. Under stress ignorerer eller misforstår man ofte kroppens signaler. Mange mennesker er faktisk ikke vant til at lægge mærke til kroppens signaler. Træning i det er essentielt, når medarbejderen skal vurdere og navigere i udfordringer.
  • Tanker er en af de vigtigste komponenter. Hvilke tanker gør medarbejderen sig? Hvad gør tankerne ved medarbejderen? Bag enhver stresset følelse ligger en tanke. Tanker omkring om man er god nok, ”Kan jeg klare det?” ”Hvad nu hvis?” ”Jeg burde…?” Tanker om ansvar osv. Ofte lægger vi ikke mærke til tænkning, det sker bare. Med ReSTEAM lærer medarbejderen at bemærke tanker, vurdere dem og får redskaber til at håndtere og ændre dem.
  • Emotioner er følelser. Følelser er tæt forbundet med kroppen. Tænk bare på, hvordan glæde, sorg og nervøsitet føles i kroppen. Følelser kan opstå som en fortolkning af, hvad sanserne fortæller. Følelser sætter sine spor i kroppen. Samtidig viser den nyeste forskning, at følelser blot er en fortolkning af sanseindtryk. Følelser er ofte en ringe indikator for, hvordan virkeligheden ser ud. Med ReSTEAM lærer medarbejderne at lave små eksperimenter med den fortolkning. Derigennem får de indsigter, som ændrer den resulterende følelse og sætter dem i stand til at handle anderledes.
  • Adfærd er bestemt af tanker og følelser, men det går begge veje – adfærd påvirker også tanker og følelser. Med ReSTEAM lærer medarbejderne at lave små men vigtige ændringer i adfærden. Som konsekvens ændrer tanker og følelser sig og der bliver dannet en positiv spiral.
  • Metakognitivt & Mindfuldt – Et ReSTEAM forløb bygger på de metakognitive principper om at stress kan opstå og vedligeholdes af nogle bestemte tankemønstre. Metakognitive metoder stammer fra mindfulness. I sin helt rene form er mindfulness blot at blive opmærksom på sine egne tanker, emotioner og adfærd. Kun at bemærke dem – uden at forsøge at ændre dem. At acceptere at de er der uden at kæmpe mod dem for en stund. At betragte dem på afstand uden at blive opslugt af dem. Det kan være første skridt til at skabe større modstandsdygtighed. Afstanden til tanker og følelser skaber bedre rum for at handle. Det at lære se tingene på afstand, kan i sig selv have en enorm stressreducerende effekt. Der er evidens for, at mindfulness­øvelser skaber positive forandringer i hjernen og at metakognitiv terapi er effektivt mod stress.

Vi tror på, at det er de aktive ingredienser der sikrer bedre stresshåndtering og dermed bedre trivsel.
Og når medarbejderne trives kan I se det direkte på produktiviteten.

Overvej, om I skal sende enkelte eller alle medarbejdere på et ReSTEAM kursus. Eller om vi skal komme ud og holde et oplæg om stress hos jer.

Kontakt os for spørgsmål – eller book os til et møde.
Venlig hilsen

— ReSTEAM

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
LinkedIn
Share