Undervisning i stresshåndtering for virksomhedens medarbejdere

Medarbejderne kan lære at blive modstandsdygtige overfor stress.

Forebyggelse og håndtering af stress med ReSTEAM

ReSTEAM tilbyder

1-2 timers foredrag og undervisning
– udvalgte metoder til stressreduktion, modstandsdygtighed og forebyggelse

Foredrag om hvordan man bliver modstandsdygtig overfor stress. Foredraget er praktisk funderet og inddrager deltagerne undervejs. I lærer at forstå hvad biologisk stress er. At skelne mellem stressorer udefra og stress-reaktion indefra. Om hvad der kan vedligeholde stress-reaktionen og forårsage langvarig stress. I lærer om “afspændings-responsen“, kroppens naturlige måde aktivt at nedregulere stress på. Fokus er på at lære deltagerne flere effektive øvelser til at reducere stress i kroppen. Øvelserne kan anvendes øjeblikkeligt og fremadrettet.

12 timers ReSTEAM kursusforløb for medarbejdere
– medarbejderne lærer at anvende metoderne til stressreduktion og opbygger modstandsdygtighed mod stress

Vi kommer ud til jeres virksomhed 4 x 3 timer over 6-8 uger. Kurset er praktisk orienteret og lærer deltagerne aktiv stresshåndtering. Sigtet er at gøre alle medarbejdere i stand til at tage vare på deres stress-reaktion. Alle deltagere får en bred vifte af redskaber og øvelser til at regulere og forebygge stress. De lærer praktiske øvelser får viden om biologisk og psykologisk stress. Hvordan gentagne tanker kan vedligeholde stress-reaktionen også selvom stressoren ikke er til stede. Alle kursister får metoderne prøvet af og oplever, hvordan værktøjerne virker direkte på egen krop fra dag et. Alle kursister får online-adgang til øvelser, lydfiler og undervisningsmaterialer. På den måde kan de fortsætte læringen og øve videre hjemme via deres telefon, tablet eller computer.

Kontakt os, hvis I er interesseret i pilotforsøg med video-kursus.

Kontakt os

Kontakt os og hør nærmere om foredrag, undervisning og kursus

Høj trivsel og engagement uden stress


Forestil dig din virksomhed hvor

 • Medarbejderne er travle og effektive
 • Sygefraværet er i bund og der ingen stress-sygemeldinger er
 • Samarbejde og arbejdsdeling fungerer ud fra en fælles forståelse
 • Arbejdsglæde, trivsel og loyalitet er høj
 • Virksomheden tiltrækker de bedste kandidater
 • Kundekontakten har de bedste vilkår

Stresshåndtering og modstandsdygtighed mod stress

Stresshåndtering hedder på engelsk coping og er kompetencen til at håndtere belastning og udfordring i både arbejdsliv og privaliv. Den rigtige håndtering giver modstandsdygtighed overfor stress. Dette gælder både før, under og efter en periode med øget belastning. Hele virksomheden styrkes, når medarbejderne har en høj grad af modstandsdygtighed over stress.

Lær at bruge den positive stress til at yde mere

Stress er ikke kun negativt. Stress er den indre reaktion på en ydre belastning. Stress giver i første omgang drive, og gør at man yder mere. Den positive stress er forbundet med konkurrencementalitet, begejstring og meget mere. Med den korrekte håndtering får man det maksimale ud af den positive stress.

Men det er essentielt at få reguleret stress-reaktionen ned igen. Mange mennesker opdager for sent, at den positive virkning af stress er forsvundet. For at kompensere ignorerer de faresignalerne og forsøger at få suset tilbage. Det kan være svært at indse i tide for både personen selv, kollegerne og chefen. Den langvarige stress er negativ, den giver dårligere præstation og på sigt en lang række sygdomme.

Stress som et budget der skal reguleres

Stress håndteres bedst som et budget med plus og minus. Når man har været stresset i en kort periode, skal der stresses af igen. Så simpelt er det.
Naturen har givet os afspændingsresponsen, som gør at kroppen stresser af, når man giver den lov.

Modstandsdygtighed mod stress opnås derfor, når man er opmærksom på sit stress-niveau og kan regulere stressen ned, før den hober sig op. Det handler om at holde plus og minus i balance hele tiden. Hjernen og kroppen påvirker hinanden i ét system, derfor skal der både reguleres med kropslige metoder og med mentale.

Med et forløb hos ReSTEAM lærer I, hvordan I udnytter den energi og arbejdsglæde som den positive stress giver og samtidig er opmærksomme på at undgå overbelastning. Det handler både om at forebygge stress og at håndtere den langvarige stress, der måske allerede har hobet sig op, men som endnu ikke har resulteret i sygemelding. Vi har erfaring med individuel stressterapi og kan supplere med hjælp til dem der har behov udover det fælles kursus

ReSTEAM systemet gør det nemt at navigere i de mange forskellige tiltag, der kan gøres mod stress. Det øger trivslen og samarbejdet.


Hvad er ReSTEAM?

ReSTEAM står for: Regulering af Sanser, Tanker, Emotioner og Adfærd – Metakognitivt og Mindfuldt 

ReSTEAMS tre principper for stresshåndtering:

 1. Regulér den naturlige kropslige og mentale stressreaktion
 2. Brug metakognitive principper og mindfulness til at vedligeholde din indre balance
 3. Brug dine ressourcer selv og del dem med andre

ReSTEAMs metoder

 • Forståelse af stress som en naturlig respons på stressorer udefra.
 • Forståelse af stress som en proces bestående af tanker, følelser og adfærd.
 • Metakognitiv forståelse af sig selv og andre.
 • En systematisk metode til at nedbryde det, der stresser, i mindre, mere håndgribelige størrelser.
 • At lære værktøjer til at regulere deres fysiske og mentale tilstand, så de kan styre den, og tilstanden ikke styrer dem.
 • Medarbejderne får strategier til fremadrettet at håndtere negative tanker, følelser og adfærd – også under pres.
 • Medarbejerne lærer opmærksomhedstræning gennem forenklet mindfulness og bliver i stand til at observere deres egen tilstand neutralt.

En metakognitiv og mindful tilgang

Vore kurser og vores rådgivning til medarbejdere og organisationer anvender en metakognitiv tilgang. Metakognitiv terapi er i stærk vækst. Det metakognitive handler om at forstå tankeprocesser og mønstre. Metakognitiv terapi har en model for at stress opstår som følge af gentagen, overdreven fokus på problemer. For mennesker giver det f.eks. negativt tankemylder og negative følelser som kan sætte sig som langvarig stress. Det samme gør sig gældende i organisationskultur og endda systemer.

Den metakognitive tilgang er at tage styring over negative mønstre. “Meta” betyder over eller bagved. At “gå i meta” betyder at man skifter til et andet perspektiv og får overblik. Ved at være mere metakognitivt bevidst opdager man, når fokus går i ring omkring problemer uden at komme nogen vegne. Denne bevidsthed giver mulighed for at skifte fokus og komme tilbage på sporet. Mod handling og fremgang istedet for overtænkning og stilstand. Evnen til at være metakognitivt bevidst om sine egne tankeprocesser, følelser, sine sanser og adfærd og at kunne udnytte det som ressourcer, også sammen med andre, kan siges at være metakognitiv intelligens. Det kan heldigvis trænes. Ideerne stammer fra mindfulness og herfra kan hentes konkrete øvelser og træning i at opleve sanser, tanker og følelser mere neutralt og objektivt.

ReSTEAM tilbyder også

Udover foredrag, undervisning og kursus tilbyder vi også følgende

Rådgivning af ledelsen

ReSTEAM’s hovedkompetence er forebyggelse af stress og hjælp til bedre stresshåndtering. Vi rådgiver ledelser i, hvordan I sikrer medarbejdere de bedste vilkår for god stresshåndtering. Det gode arbejdsmiljø er en cirkulær proces. Medarbejdere med overskud og høj trivsel giver en effektiv arbejdsplads. Arbejdsmiljøet og muligheden for at medarbejdere kan styrke deres stresshåndteringskompetencer, giver gladere medarbejdere med overskud. Rådgivning af ledelsen indgår i “Kursusforløb for medarbejdere”.

Kontakt os, hvis I er interesseret i rådgivning.

Individuelle forløb

Det er muligt som medarbejder at få et individuelt stresshåndterings-forløb med sessioner hos en terapeut. Indholdet er baseret på samme model, men tager udgangspunkt i medarbejderens personlige behov. Forløbet bliver skræddersyet så det passer ind i medarbejderens liv og vilkår.

Læs mere om de individuelle forløb her

Arranger møde

Kontakt os, hvis I er nysgerrige efter at høre mere om hvordan ReSTEAM.dk kan hjælpe virksomheden og medarbejderne. Vi stiller vi gerne op til et uforpligtende møde, enten hos jer eller online videomøde.

Kim Oechsle

Kontakt os

Stil spørgsmål eller arrangér et møde på telefon, online eller fysisk.

Send mig mere information

Skriv dig op til vores nyhedsbrev og få tilsendt uddybende materiale.

Subscribe

* indicates required
Tilmeld til nyhedsbrev

Bare rolig! Hver mail du modtager vil indeholde et link hvor du kan afmelde igen.

For mere information se vores side om privatlivspolitik

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
LinkedIn
LinkedIn
Share