Dit mindset afgør hvordan verden er for dig. Det føles som om det er virkeligheden, men det er en fortolkning.
Læs om hvad mindset er og hvad det gør ved den måde du selv er på, hvordan du oplever andre og hvordan du udvikler dig. Eller ikke udvikler dig.

Du får også til sidst en mindset øvelse som du kan anvende.

Hvad er “mindset”?

Mindset er endnu et låneord fra engelsk, der som altid bare lyder bedre end på dansk, hvor man kunne sige “tankesæt”. Det er de overbevisninger vi har, der får os til at tænke på en bestemt måde. Den nemmeste måde at forklare det på er, at det er en slags mentalt filter for hvordan man forstår og oplever verden.
Du vidste måske ikke, at du har sådan et filter? Du har masser af forskellige filtre i forskellige sammenhænge. Du har også både overbevisninger, du er fuldt ud klar over, f.eks. om du hører til rød eller blå blok i politik eller om du kan lide fodbold eller sushi. Og så har vi allesammen skjulte overbevisninger, som vi slet ikke er klar over. Nogle gange dukker de op, når vi bliver tvunget til at tænke over dem. Det meste af tiden styrer de bare vores tanker, følelser og adfærd uden at vi er klar over det. 
Disse overbevisninger ligger også bag de forskellige mindset (tankesæt) du har.

Billede af en by set gennem brilleglas
Dit mindset afgør, hvordan du opfatter virkeligheden

Typer af mindsets

Vi har mindsets i mange forskellige sammenhænge. I hypnose taler man om det bedste “hypnotiske mindset”. Det handler bla om at vide at hypnose er noget man selv gør (det er ikke hypnotisøren der tvinger en i hypnose, man vælger det selv) og at man bør gå positivt ind i hypnosen og regne med at det kommer til at gå godt.
Specielt indenfor salg og sport taler man meget om at have det rette mindset for at få den bedst mulige præstation. I salg handler det f.eks. om ikke at betragte afslag som en fiasko, men som en forbedringsmulighed. I sport kan et mindset f.eks. være at det er nødvendigt at ofre noget for at kunne præstere maksimalt og ikke at give op, selvom det er hårdt.

Statisk eller dynamisk mindset? 

I 2006 introducerede den amerikanske psykolog Carol S. Dweck en teori om to fundamentale mindset som vi mennesker kan have i forhold til … alt. Altså i forhold til livet, en selv, ens fortid og fremtid. De to typer mindset er altså en slags skabelon for mange andre mindset som man kan have i forskellige sammenhænge. Du vil kunne genkende de mindset fra salg og sport vi omtaler ovenfor.

Det statiske mindset

Med det statiske mindset (eng fixed mindset) har man den grundlæggende overbevisning, at man har de evner og egenskaber man nu engang har. Særligt fra de gener man har, til dels også den opvækst man har fået. Man kan være god til tal, være god til sport, være god til håndværk, være god til mennesker, være god til at håndtere pres, være god til havearbejde, være god til computere, være god til sprog osv. Eller tilsvarende dårlig. Det handler altså om noget, man “er”. Det er statisk, altså uforanderligt.

Det statiske mindset ses, når vi snakker om at have den “rette støbning” for at blive astronaut, soldat, sygeplejerske, nyhedsvært, elite-sportudøver eller x-factor vinder. Det handler om talent og særlige egenskaber. Enten har man det, eller man har det ikke.

Det dynamiske mindset

Det dynamiske mindset hedder growth mindset på engelsk, altså vækst-tankesæt eller udviklings-tankesæt.
Med et dynamisk mindset har man den grundlæggende overbevisning, at man kan blive bedre. Man kan blive bedre til tal, bedre til sport, bedre til at håndtere pres, bedre til mennesker, … osv. Altså at man kan udvikle sig. 

At blive bedre kræver i stort set alle sammenhænge at man gør noget. Enten øver man sig eller også kaster man sig ud i det og bliver bedre efterhånden. Hvad enten det er en ny funktion på arbejdet, en ny sport eller det at blive forælder.
Det dynamiske mindset ses, når man som sportudøver på hobby- eller eliteplan arbejder med at forbedre sin præstation og ved at der er en sammenhæng mellem træning og præstation. Det ses også, når studerende arbejder hårdt, deltager i øvelser og læser intensivt op til en eksamen for at få den højest mulige karakter. Eller når man i et ægteskab eller sociale sammenhænge evaluerer sig selv og forsøger at gøre det bedre. Klichéen at blive et “bedre menneske”.

Er du født sådan og vil altid være sådan eller kan du ændre dig og udvikle dig? Og hvordan ser du andre mennesker?
Forskellen på det statiske og dynamiske mindset

Hvad mener du om de to mindset?

Kan du kende dig selv og dine egne tanker i ovenstående? Lyder det tiltalende? Eller skræmmende? 

Vi mennesker elsker at kategorisere og putte i kasser – så en af dine første reaktioner kan være at forkaste idéerne som banale og tænke at det ovenstående er alt for enkelt og ikke kan hjælpe dig, for din situation er jo sådan-og-sådan. Det vil være et statisk mindset.
Du kan også tænke at her er en mulighed for at begynde at arbejde med dig selv og gøre dig bedre indenfor nogle områder. Det vil være et dynamisk mindset.

Det kan måske lyde, som om det ene mindset er bedre end det andet (hvilket?), men måske er der fordele og ulemper ved begge, se herunder.

Hvilke(t) mindset har du?

For nogle kan det være en aha-oplevelse bare at opdage, at man tænker på den ene og den anden måde. Fremfor at tro, at du altid har et af disse mindset (det ville være statisk tænkning), så begynd fra nu af at vurdere din egen tænkning! Hvornår har du en statisk tænkning – og hvornår har du en dynamisk? Du vil opdage, at det er forskelligt i forskellige sammenhænge. Og på forskellige tidspunkter.
Vi lover dig, at det kan ændres (dynamisk tænkning)!

Konsekvenser af statisk og dynamisk mindset

Det statiske mindset gør, at du ikke har mulighed for at udvikle dig, for du har jo nu engang de evner, egenskaber og den personlighed, du har. Det vil de fleste nok betragte som en ulempe, for du kan lige så godt give op – der er intet du kan gøre.

Det dynamiske mindset giver dig håb: det er faktisk muligt at blive bedre. Det er muligt at udvikle sig. Det er en værdi, vi har på ReSTEAM: det er muligt at blive bedre til stresshåndtering ved at lære om det, som du gør lige nu. Stresshåndtering er ikke noget man har eller ikke har.

Et statisk mindset gør, at man ikke har lyst til at udfordre de områder, hvor man har indtryk af, at man er god. Hvis man f.eks. er god til matematik, har man ikke lyst til at udfordre sig selv med sværere matematik, for hvis man nu ikke er god til det – så beviser det jo, at man ikke er god til matematik alligevel. Så hellere lade være. Hellere gå efter de opgaver, man ved man kan løse.

Med et dynamisk mindset vil man derimod gerne have sværere matematikopgaver, for det er selve udfordringen, der er sjov. Når man støder på et problem, som ikke er nemt at løse, 

Erstat “matematikopgaver” i ovenstående med arbejdsopgaver, fester, håndværk, huslige pligter og se hvor du har statisk og dynamisk mindset. Hvis du virkelig vil udfordre dit dynamiske mindset kan du overveje om du har statisk mindset indenfor politiske områder. Hvad tænker du om modstanderne? Om argumenterne?

Et statisk mindset gør at man ser på andre som om de “er” på en bestemt måde. Som om verden “er” på en bestemt måde. Det bestemmer, hvordan man opfatter andre og tænker om deres handlinger og muligheder. Det er den mest fundamentale fejl, vores mentale filter laver. Når man ser på verden og andre mennesker gennem et dynamisk mindset ser man mulighed for at de gør det af en grund – og at det kan ændres.

Er det så min egen skyld?

Men at udvikle sig kræver arbejde! Det kræver at man selv aktivt yder en indsats. Det kan godt lyde lidt overvældende, særligt hvis man i forvejen er stresset. Hvis du får den tanke, så grib i stedet fat i håbet – det er jo fantastisk, at der er mulighed for forandring.

Man kan desuden også få den tanke, at man selv er skyld i sin situation – for det må jo betyde at når man nu er havnet der, hvor man er – så er det fordi man ikke har ydet den indsats der skulle til. Det er ens egen skyld og derfor kan der følge skam-følelse med. Særligt hvis man er ramt af problemer. Men det er ikke ens egen skyld. Logisk set kan skyld kun forekomme når man helt bevidst har valgt noget. Og da ingen mennesker er 100% rationelle, vælger man ikke bevidst at havne i problemer. Der er som regel altid nogle underliggende årsager (læs: følelser!) bag.

Kan man overhovedet selv vælge et mindset?

Det kan jo lyde så let. Mange vil føle, at de ikke selv vælger det mindset de “har”.

Men hvis du tænker over det, så har du faktisk mulighed for at ændre dine tanker, hver gang du opdager dem!

Gør det til en vane at vurdere dine egne tanker og objektivt spørge dig selv – er det her en statisk tænkning eller en dynamisk? På den måde vil du helt automatisk også kunne tage stilling til, om det mindset gør noget godt for dig eller ej. Og så kan du lave det om. Og selve tanken om at man hænger på sit mindset er … statisk mindset.

Men kan man få et mindset foræret? Ja, som sagt oplever nogle at bare viden om de to mindsets gør at de pludselig ser deres egne tanker anderledes. Det skete for forskeren bag statisk/dynamisk mindset selv, Carol S Dweck. Hun opdagede at hun hele sit liv havde troet at hun var noget særligt, f.eks. højt begavet og succesfuld. Men det var også et stort pres, for hver gang hun blev udfordret var det knald-eller-fald for denne selvopfattelse.
Det var en lettelse for hende at opdage at dette var et mindset, der ikke var virkelighed. 

Det statiske mindset kan derfor gøre, at man oplever mere stress.

Særligt indenfor stresshåndtering kan det derfor sænke stress at opdage, at man ikke “er” sin succes, sit arbejde, sit familieliv, sine evner. Det er ikke fast, det er ikke skæbnen, det er ikke “en ting”. Det er altsammen noget, der udvikler sig. Det er i proces, hele tiden.

I forskningen indenfor mindset “giver” man et mindset til folk. Det har man f.eks. undersøgt ved at fortælle lærere at deres elever er særligt begavede. Eller fortælle eleverne at de har særlige evner. Eller omvendt at fortælle lærere og elever at det er muligt at forbedre sin intelligens eller evner ved at øve sig. I disse forsøg klarer dem med dynamisk mindset sig altid bedre, mens dem med statisk mindset går i stå.
På samme måde kan du prøve et mindset af og analysere konsekvenserne af det. Det går den nedenstående mindset-øvelse, “Prøverummet” ud på.
Det betyder dog ikke, at det altid er bedre med et dynamisk mindset. Det kan også blive en belastning, hvis man hele tiden tror at man skal blive bedre på alle områder og endda har en pligt til det. På den måde kan pligten til et dynamisk mindset give oplevelsen af mere stress.

En kort måde at beskrive det på er vendingen at “man skal vælge sine kampe”. Så hvis der er nogle områder, man gerne vil forbedre, så kan man gøre det. Et godt, overordnet mindset er derfor at tænke 

 • de evner, egenskaber, min personlighed og hele min situation er resultatet af hvor jeg er nået til nu, men fremtiden er jo ikke skrevet endnu
 • hvor er det fantastisk, at jeg har mulighed for at forandre evner, egenskaber osv. Udvikle mig og blive bedre. Det samme gælder andre mennesker.
 • jeg kan gøre det muligt at skabe forandring ved at blive opmærksom på, hvornår jeg har et statisk mindset. Alene det at jeg bliver opmærksom på det gør jo, at jeg kan ændre mening
 • jeg har ikke pligt til at forbedre mig på alle områder hele tiden – det er bare en invitation, en mulighed
 • når jeg opdager mit mindset, kan jeg spørge mig selv, om det er en hjælp for mig at have dette mindset – og om det er umagen værd at ændre det? Er der et andet område, jeg skal prioritere først? Start med den vigtigste men også mest overkommelige indsats.

Prøverummet – prøv et mindset

 • Luk øjnene
 • Forestil dig så levende som muligt, at du står i et prøverum
 • Du er her, fordi du skal prøve mindset sammen med tanker og overbevisninger
 • Der er to mindset, du skal prøve. Det statiske mindset og det dynamiske mindset.
 • Der er et spejl i prøverummet, hvor du kan se hvordan mindsettet fungerer for dig og hvad mindsettet betyder
 • Der er en bænk på begge sider af dig.
 • På den ene side lægger du de tanker og overbevisninger, som gør dig godt. De fungerer godt for dig, de giver dig glæde, de udvikler dig.
 • På den anden side lægger du de tanker og overbevisninger, som får dig til at få det dårligt, som ikke fungerer i dit liv og som gør at du sidder fast
 • Du går nu ud og henter tanker, som du skal prøve sammen med de to mindset, statisk og dynamisk
 • Gå ud og led efter en tanke om dig selv eller andre, som giver dig problemer eller som fylder meget i dit liv
 • Tag tanken med ind i prøverummet
 • Du skal nu prøve tanken sammen med det statiske mindset
 • Så tænk nu på tanken på denne måde:
  • “det er sådan jeg (eller andre) er” 
  • overvej argumenterne hvorfor du “er” sådan
  • tænk nu: “det kan ikke ændres, det er bare sådan det er”
  • overvej argumenterne for at det ikke kan ændres
 • Brug undervejs spejlet til at “se” hvad det statiske mindset og dine overvejelser betyder for denne tanke eller overbevisning
  • Hvilke tanker, billeder og ord dukker op? 
  • Føles mindsettet rigtigt for denne tanke eller overbevisning?
 • Du skal nu prøve den samme tanke med det dynamiske mindset
 • Så tænk nu på tanken på denne måde
  • “lige nu er det sådan, men det kan ændres. Jeg og andre kan forandres og udvikles”
  • overvej argumenterne for, at du og andre kan forandres
  • tænk nu: “det kan ændres, for det er noget, jeg (eller andre) har lært. Jeg kan lære noget nyt”
  • overvej på hvilke måder, du eller andre kan forandres. Find ud hvilke forandringer der vil være lettest og give mest
 • Brug igen spejlet til at “se” hvad det dynamiske mindset og dine overvejelser betyder for denne tanke eller overbevisning
  • Hvilke tanker, billeder og ord dukker op? 
  • Føles mindsettet rigtigt for denne tanke eller overbevisning?
 • Når du er færdig, så gå ud og hent en tanke mere
 • Hold en pause, når du har prøvet nok. Du kan altid vende tilbage til prøverummet senere
 • Slut af med at tage de tanker og overbevisninger med, som er gode for dig og giver dig værdi. Lad de andre ligge.

Vi håber, det var nyttigt at lære om statisk og dynamisk mindset. Del gerne vores blog og følg med hver uge, når vi tager nye emner op. Kommentér gerne vores indlæg på sociale medier og kom med forslag til nye emner.

Dit mindset afgør din virkelighed.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error

Hvis du kunne li' denne post, sætter vi kæmpe pris på, at du deler.

LinkedIn
LinkedIn
Share